Back to artists

T.E.I. Of Athens

Animation movies from the T.E.I. OF Athens (student art work). 2006-2007-2008 : Student work for the lesson of animation of the Graphic Design Department. Akmanidou S., Pappa E., Pavlakos G., Alexander E., Pdazis S., Tsoudaros D., Vouzounis L. Seretis M., Stasinous S., Papanikolaou E. Manoli M. The Department of Graphic Arts of Athens has also projected its work at festival such as animasyros, balkanima, ecofilms, Grashfest, Naousa. The professor who organized the students is Eleni Mouri . Collaborates: Stelios Polychronakis, Spiros Siakas, Kostas Tiligadi.